طراحی معمار ایرانی: رتبه نخست مسابقه طراحی مدرسه تفکر برای کانادا

این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو [بیشتر]

۱۴۰۰/۶/۱۳ ،۰۴:۵۷:۵۶ +۰۰:۰۰۱۴۰۰/۰۶/۰۳|

مرکز نوآوری تخصصی دانشکده برق و مکانیک دانشگاه امیرکبیر

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۹ ،۰۳:۵۹:۱۷ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۳|

مرکز نوآوری تخصصی دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۹ ،۰۳:۵۹:۳۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۳|

بازسازی از یک نوسازی ساختمان غذاخوری کالج Vassar

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۰ ،۰۷:۴۵:۳۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۰|

طراحی دفاتر اداری دپارتمان آنالیز اجتماعی فرهنگی دانشگاه نیویورک توسط LTL Architects

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۰ ،۰۷:۴۵:۳۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۰|
رفتن به بالا