مرکز نوآوری تخصصی دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [...]

۱۳۹۹/۵/۲۹ ،۰۳:۵۹:۳۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۳|

طراحی دفاتر اداری دپارتمان آنالیز اجتماعی فرهنگی دانشگاه نیویورک توسط LTL Architects

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [...]

۱۳۹۹/۵/۲۰ ،۰۷:۴۵:۳۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۰|
Go to Top