داستان لوگوی پایگاه خبری فضای نو


فضای نو با درک توانایی های یک رسانه و اثرگذاری آن بر آحاد مردم شکل گرفت. ما امید داشتیم و داریم که بتوانیم دروازه‌ای رو به معماری ایران و مردم شریف ایران باز کنیم: درب معماری داخلی. دربی که نبود آن در شخصیت و رفتار ما و معماری ما احساس میشود. از این درب قطعاً نور و ارزشهای زندگی امروزی تابیده و به درون راه خواهد یافت. فلسفه لوگوی فضای نو چنین ذهنیتی است. طاق فوقانی درب ، نشان از تعلق خاطر خالقان این رسانه به مرز ، فرهنگ ، بوم ، هویت و تاریخ ایران بزرگ و کهن و عزیز دارد.

تایپوگرافی و شعار رسانه نیز ، با فونتی مشخص و ویژه ، نمادی از جوانی و میانگین سنی خبرنگاران و مسئولین این رسانه و تلاش حداکثری در دوری جستن از ادبیات کلاسیک و سنگین اداری رسانه ها است. (در عین تعهد به موازین قانونی و احترام به دستاوردهای پیشکسوتان ایران علی الخصوص در حوزه های رسانه و معماری و معماری داخلی)

این لوگو در دو کلاس برای شبکه های اجتماعی و وبسایت بسته به نیاز بسترها طراحی شده است.

رنگ بندی لوگو با نظر به لوگوی یاران قدیمی تر و در جهت تکمیل ایده های آنان (و نه کپی یا امثالهم) بوده است، اگرچه در اینجا نیز ، هویت و تمدن ماندگار ایرانی – اسلامی و افقهای روشن پیش رو در طراحی موثر افتاده است.

از لحاظ گرافیک سازمانی ، لوگوی پایگاه خبری فضای نو بعنوان مادری برای لوگوی دیگر برنامه‌ها و رویدادها در نظر گرفته خواهد شد و چهار پارادایم اصلی آن ، درب طاقی شکل ، رنگها ، فونت و نهایتاً حضور ناملموس پرسپکتیو یا فضاهای پر و خالی آن است.

 لوگوموشن پایگاه خبری فضای نو: تبلور رویای خالقان آن است


این لوگوموشن کاری است از ملیکا عسگری و همکاران

لوگو بعنوان مادر در دیگر طراحی‌های سازمان

گرافیک و هویت سازمانی فضای نو کاری است از استودیو پروموت

http://studiopromote.com/