پایگاه خبری فضای نو با افتخار سلسله برنامه های بازدید از پروژه را برگزار می نماید. این برنامه ها با حضور معماران پروژه همراه خواهد بود. برنامه «بازدید از پروژه» دارای هزینه حداقلی است و حضور در آن نیازمند رزرو قبلی است. برای رزرو لطفاً به شماره‌ی 09126222843 (علیرضا عظیمی: سردبیر پایگاه خبری فضای نو) در واتس‌اپ نام و نام خانوادگی خود را به همراه فیش واریزی ارسال بفرمایید. اطلاه رسانی بازدیدها از طریف اینستاگرام فضای نو (fazayeno.official@) انجام میشود. لازم به ذکر است که ظرفیت هر بازدید به  دلیل شرایط خاص پرژوه ها بصورت محدود در گرفته شده است.