پایگاه خبری فضای نو با افتخار سلسله برنامه های بازدید از پروژه را برگزار می نماید. این برنامه ها با حضور معماران پروژه همراه خواهد بود. برنامه «بازدید از پروژه» رایگان است ولی حضور در آن نیازمند رزرو قبلی است. برای رزرو لطفاً به شماره‌ی 09126222843 (علیرضا عظیمی: سردبیر پایگاه خبری فضای نو) در واتس‌اپ نام و نام خانوادگی خود را ارسال بفرمایید. لازم به ذکر است که [پیشاپیش با عرض پوزش] ظرفیت هر بازدید به  دلیل شرایط خاص کشور بصورت محدود در گرفته شده است. این برنامه ها در اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد.