آیا فضای نو یک رسانه مستقل و بی طرف است؟

اگر مستقل به معنای عدم ارتباط و بودجه گیری از نهادهای حاکمیتی است بله اما اگر منظور بی اعتنایی به جامعه معماری ایران است خیر. فضای نو کاملا به مخاطبین معمار و طراح داخلی خود وابسته است. همچنین فضای نو یک رسانه بی طرف نیست! فضای نو یک رسانه‌ی طرفدار منافع ملی است. خصوصا در بزنگاه‌هایی که تأمین این منافع به معماری و طراحی داخلی گره می خورند.


آیا پایگاه خبری فضای نو یک رسانه دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی است؟

خیر. فضای نو هیچگونه وابستگی به بخش های دولتی ، نیمه دولتی ، شبه دولتی و حتی حاکمیتی ندارد و توسط بخش خصوصی راه اندازی و مدیریت می شود. این مهم نافی وظایف بنیادین خبری فضای نو که همانا مطالبه گری و پرسش از این نهادها یا پوشش اقدامات سازنده آن نیست.


مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری فضای نو کیست؟

مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری فضای نو دکتر علیرضا عظیمی می باشند.


منابع درآمدزایی پایگاه خبری فضای نو کدامند؟

همچون اکثر رسانه های معتبر دنیا درآمد این رسانه بر مبنای تبلیغات ، آگهی و رپرتاژ یا پوشش خبری رویدادها است. همچنین برگزاری رویدادهای معماری از جمله راه های درآمدزایی این رسانه است. فضای نو هیچگونه دفتر معماری که در آن به طراحی مشغول باشد ندارد. همچنین این رسانه از مسئله ارجاع پروژه به معماران فارغ است. موضوع معرفی مصالح و مبلمان برای ما در همان چارچوب تبلیغات و اعطای حق انتخاب به مخاطب تعریف می گردد. فضای نو با دلالی و ایجاد بسترهای سودجویی دوسویه مقابله میکند.


آیا علت خاصی وجود دارد که به موجب آن انتشار یک اثر یا معمار در فضای نو سانسور شود؟

خیر فضای نو هیچ گونه محدودیتی جز قوانین جاری کشور و سطح کیفی و اصول علمی برای انتشار آثار و معرفی معماران ندارد. تنها رعایت چارچوب علمی و استاندارد انتشار آثار در این رسانه مدنظر است.


آیا پایگاه خبری فضای نو کمک های مالی بلاعوض دریافت می نماید؟

خیر فضای نو هیچ گونه کمک مالی از سوی نهاها، انجمنها، سازمانها، ادارات و امثالهم دریافت نمیکند. همچنین این رسانه هیچ گونه کمک نقدی از جامعه معماری فعال دریافت نمی نماید.


حوزه کاری پایگاه خبری فضای نو چیست؟

پایگاه خبری فضای نو رسانه‌ای تخصصی در حوزه معماری داخلی ایران است. این رسانه به موضوعاتی همچون منظر ، شهرسازی  ، مرمت به صورت تخصصی نمی پردازد و انتشار اخبار و پروژه های آنان در اولویت این رسانه نیست.