از 17 فروردین 1399


تاریخ ثبت دامنه و تولد رسمی این رسانه 17 فروردین 1399 است، همزمان با سروش روز ، جشن سروشگان


ایزد سروش کیست؟ سروش ، ایزدی است که نیایش را به مردم آموخت. قبل از طلوع آفتاب بانگ زده و مردم را برای نیایش پروردگار فرا می خواند و بر نظم جهان مراقبت دارد. نماد مادی سروش خروس است که با بانگ بامدادی خود مردم را به ستایش خداوند بخواند. سروش نخستین کسی است که مراسم مذهبی به جای آورد و پنج گات های زرتشت را بسرود.

ایزد سروش در پارچه های ساسانی

فرشته سروش در نقاشی ایرانی

فلسفه وجودی


علیرغم تعدد نشریات ریشه‌دار و وبسایتهای تخصصی معماری در ایران، طراحی داخلی سهمی اندک در اطلاع رسانی و محتوای تولیدی توسط ایشان دارد. با اینکه جوایز طراحی داخلی در سالیان اخیر منجر به معرفی آثار و طراحان ارزشمندی شده است، اما جای خالی دیگر رویدادها و مسابقات تخصصی و علمی دیگری در این بین بسیار خالی و محسوس است. از سوی دیگر به دلیل رشد قارچ گونه صفحات زرد اینستاگرامی، طراحی داخلی به گچبری و پتینه‌کاری‌های طلائی یا دکور اثاث توسط صاحبخانه و یا افراد غیرمتخصص (مثل کابینت ساز و پرده فروش و واردات کننده‌‌) تنزل یافته است. حال آنکه طراحی داخلی در تاریخ هنر ایران و جهان، شانه به شانه‌ی معماری و شهرسازی می‌ساید و نقش و اهمیت آن در آرامش و پیشرفت کاری امروز ما، کمتر از کیفیت هوایی که می‌بایست تنفس کنیم و منظری که ‌بینیم نیست! فضای نو یک استارتاپ رسانه محور است تا به رفع معضلات مذکور پرداخته و با کار رسانه‌ای، منجر به افزایش آگاهی عموم نسبت به طراحی داخلی و ارتقای ارزش کاری متخصصین شود. فضای نو نخستین رسانه‌ آنلاین، نخستین پایگاه خبری(News Agency) و تنها وبسایت فارسی زبان جهان است که بصورت رسمی و حقوقی بصورت ویژه در حوزه تخصصی طراحی داخلی فعالیت می‌نماید. دفتر مرکزی این رسانه تهران است. مطالب فضای نو در سه صورت تبیین می‌گردند: معرفی آثار فاخر طراحی داخلی ایران/جهان ، انتشار مطالب علمی و فیلمهای آموزشی طراحی داخلی.

منشور فعالیت در حرفه


  • هدف فضای نو ارتقای طراحی داخلی در ایران است.
  • ابزار فضای نو فعالیت‌های علمی فرهنگی است.
  • محصول فضای نو محتوای رسانه‌ای است.
  • فضای نو برای نیل به هدف خود از ارزشهای حرفه و کشور عبور نمی‌نماید.
  • فضای نو حرفه‌مندان و کارگزاران طراحی داخلی در ایران را همکار خود و نه رقیب یا مانع می‌داند.
  • فضای نو پاسدار حقوق حرفه‌مندان و کارگزاران در برابر رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی است.
  • شفاف سازی و اطلاع رسانی راهبرد اصلی فضای نو در مواقع بحرانی و ایجاد تسامح با افراد است.

علیرضا عظیمی (صاحب امتیاز و مدیرمسئول)


علیرضا عظیمی (عضو انجمن مفاخر معماری ایران)، فارغ التحصیل معماری با درجه دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه است. تز دکتری او پیرامون «تحلیل محتوای مجلات تخصصی معماری در ایران(از 1377 تا 1397)» با هدف بررسی تأثیر آنها بر معماری معاصر ایران براساس نظریه برجسته سازی (Agenda-setting theory) بوده است. علیرضا عظیمی یک فعال حوزه رسانه‌ها در معماری ایران است. او مؤسس «فضای نو» و صاحب امتیاز این رسانه و مسئولیت حقوقی محتوای آن بعنوان «پایگاه خبری» را بر عهده دارد. وی کار حرفه‌ای خود را از نگارش نقدهای معماری بصورت تخصصی و تدوین دانشنامه‌ای در باب نقد معماری آغاز نمود. او در سرآغاز همچنین به همکاری با انجمن مفاخر معماری ایران و تألیف 3 عنوان کتاب ، جلدهای دوم، سوم و چهارم «اندیشه معماران معاصر ایران» مبادرت ورزید. در ادامه او به مدت 5 سال در نشریات معماری کشور فعال بود و کتاب مجموعه آثار رستم وسکانیان به چاپ رسانید. عظیمی همچنین سابقه‌ی یک بیش از یک دهه تدریس دانشگاهی و مشاور رسانه‌ای چندین شرکت خصوصی را دارد.