چیستی؟

سلسله سمینارهای رایگان انتقال مستقیم تجربه است که توسط پایگاه خبری فضای نو(بعنوان تنها رسانه تخصصی معماری داخلی در ایران) ، جامعه‌ی مهندسان معماری داخلی ایران و مجموعه‌ی هزار توی هنر برنامه ریزی و راه اندازی شده است. هدف: برنامه «مرزهای معماری داخلی در ایران» می خواهد به مرور زمان به بستری برای گفتگو بین نسلهای مختلف معماری داخلی ایران مبدل گردد.

ریشه‌ی مالی؟

برنامه «مرزهای معماری داخلی در ایران» با همراهی ارکان مختلف آن بصورت رایگان و بدون وابستگی مالی به جریان یا نهاد خاصی برگزار می‌گردد. این برنامه یک رویداد کاملاً علمی – فرهنگی است.

فرمت؟

این برنامه هر ماه در چهار نشست که هر چهارشنبه عصر بصورت حضوری برگزار می گردد میزبان معماران و استادان معماری داخلی ایران خواهد بود. این برنامه ممکن است برای بهره برداری های بعدی ضبط شود. همچنین ممکن است دقایقی از آن نیز با هدف اطلاع رسانی و تبلیغات بصورت زنده از بسترهای مختلف پخش لحظه‌ای گردد.

تابستان  1400

تیر