جدیدترین آثار نمایه شده در پایگاه

رویدادهای در پیش

شوهای معماری و معماری داخلی

آثار برتر طراحی داخلی

اخبار

زمانمندی و تاریخمندی موزه در تجربه دیدار فضایی : به بهانه بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی زمانمندی و تاریخمندی موزه در تجربه دیدار فضایی نویسنده: آرتور امید آذری[1] یادداشتی به بهانه بازدید از موزه هنرهای معاصر به همت رسانه فضای [بیشتر]

اختصاصی : دانلود کتاب نمایشگاه مینیمالیسم و هنر کانسپچوال در موزه هنرهای معاصر تهران

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی نمایشگاه مینیمالیسم و هنر کانسپچوال در موزه هنرهای معاصر تهران از 31 خرداد تا 31 شهریور برقرار شده است. با کلیک بر روی لینک [بیشتر]

فهم فضایی موزه هنرهای معاصر با توصیف سیالیت فضایی در طراحی داخلی

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی نویسنده: آرتور امید آذری[1] بی شک تمام معماران، آرزوی خلق فضایی را دارند که بتواند به دیدگاه های خود، محققین و ساکنین فضاها پاسخگو [بیشتر]

تبلیغات