موارد زیر را تهیه و بصورت زیپ شده به ما ایمیل کنید. در صورتیکه حجم فایل زیاد است از طریق وبسایت wetransfer.com اقدام کنید.

الف) تصاویر و نقشه ها و دیاگرام و …. را در فرمت jpeg با کیفیت متوسط

ب) مبانی نظری و شناسنامه فنی پروژه را در فرمت word

ایمیل ما: fazayenomedia@gmail.com

تلفن مدیر مسئول برای سوالات بیشتر: 09126222843