استفاده از وب سایت پایگاه خبری فضای نو شبکه های اجتماعی وابسته و حضور در رویدادهای آن منوط به قبول شرایط استفاده است. شما با استفاده از امکانات فضای نو بدون هیچگونه محدودیت و شرطی این شرایط را پذیرفته و اقرار می نماید که هرگونه توافق دیگر بین شما و فضای نو در این زمینه باطل و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با شرایط استفاده از لازم است بلافاصله استفاده از امکانات فضای نو را متوقف نمایید. از جمله این شرایط رعایت چارچوب های علمی و اخلاقی قوانین کشور و خودداری از هرگونه اقدام و رفتاری است به پیشرفت معماری ایران و کشور ایران آسیب وارد نماید.

علیرغم تلاش معقول در جهت اطلاعات گردآوری شده در سایت به هر حال نمی توان صحت آنها را ۱۰۰ درصد تضمین نمود.

استفاده شما از امکانات فضای نو به تصمیم خود شما بوده است و این رسانه تعهدی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، طبیعی، غیر مستقیم و کیفری ناشی از دسترسی شما ندارد.

مسئولیت مستقیم آگهی ها با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم ادعای آگهی‌دهندگان تضمین نمی شود.

تمامی محتوا از جمله اخبار ، آگهی ، عکس ، ویدیو و غیر آن که به فضای نو ارسال میگردد غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقی خواهد شد. تمامی اطلاعات ارسال شده می تواند توسط سایت و کاربران آن به هر منظوری و به صورت غیر محدود برای بازتولید ، افشا ، مخابره ، نشر ، پخش و ارسال به کار رود.

پایگاه خبری فضای نو در مقابل اطلاعات سایت های دیگری که به این سایت لینک داده باشند و یا لینک آن در سایت فضای نو قرار گرفته شده باشد مسئول نیست. این سایتها یا رسانه ها توسط اشخاص و شرکت های دیگری ایجاد و مدیریت می‌شوند.

پایگاه خبری فضای نو به هیچ سازمان نهاد و تشکل عمومی دولتی و نیمه دولتی وابسته نیست.

استفاده از نام پایگاه خبری فضای ممنوع میباشد.

قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تفسیر اجرا و تحلیل این توافقنامه حاکم می باشند.

اگر شما نگرانی و یا نکته مبهم در این موافقتنامه مشاهده می نمایید می توانید از طریق تماس با ما نسبت به رفع آن خود اقدام نمایید.

به روز رسانی این شرایط استفاده جزء الزامات کاری پایگاه خبری فضای نو می باشد. بهتر است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید.