نظر به اهمیت اخلاق در تاریخ فرهنگ و هنر ایران از یک سو و ماهیت علمی پایگاه خبری فضای از سویی دیگر، توهین به اهالی معماری ایران به هر شکلی و به هر بهانه‌ای در این رسانه اکیداً ممنوع میباشد. این توهین از هر جنسی که باشد مورد قبول ما نیست و به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل نیست. رعایت اصل مذکور در شبکه‌های اجتماعی این رسانه نیز الزامی است.

انتشار آثار بدون اجازه و مجوز خالقان ممنوع می باشد. رعایت اصول کپی رایت و حقوق مولفین در انتشار آثار آن بر عهده ارسال کننده اثر می باشد. هدف پایگاه خبری فضای نو ارتقای اخلاق و تعالی دانش معماری داخلی در ایران است.

درج نظرات تهاجمی و توهین آمیز که مبنای علمی و ادبیات گفتگوهای دانشگاهی ندارند موجب تذکر ادمین در مرتبه اول ، حذف کامنت در مرتبه دوم ، محدودسازی ۴۸ ساعته موقت مخاطب در مرتبه سوم ، مسدودسازی ۴۸ ساعته موقت مخاطب در مرتبه چهارم و نهایتا مسدودسازی وی با کلیه حسابهای متعلق به او در مرتبه پنجم خواهد شد.
پوشش خبری رویدادها و اتفاقات معماری ایران عزیز تا جاییکه در حهت تعالی فرهنگ و هنر این سرزمین است با افتخار در شرح وظایف غضای نو است؛ اما در مواردی که سخت افزار و نرم افزار اتفاقات، تصمیمات و پروژه ها در ضد این مهم هستند جنس پوشش خبری به شکل پرسش و علامت سوال از مسئولین کشور و برگزارکنندگان و بانیان امر خواهد بود.

پایگاه خبری فضای نو خود را موظف به پاسخگویی به مخاطبین در تمامی موارد بر اساس اصول رسانه ، انصاف و قوانین کشور میداند. این پاسخگویی میتواند در انواع بسترها و سکوها و به اشکال ممکن باشد. ما این گفتگو را سرمنشاء تحول و تعالی میدانیم.