این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

نام پروژه : Aviator Box

معمار : حامد مرادی الشتر

تیم طراحی :زهرا حجازی – محمد جمال کمالی – حسین یزدانی

گرافیک : امین محمد حسینی – زهرا حجازی

عکاس:پرهام تقی اف

مجری : دفتر معماری الشتر

کارفرما :جواد سلطانی

محل پروژه : ایران،اصفهان

کاربری قبلی : دفتر کار

کاربری فعلی : دفتر جلسات

زیر بنا :50 متر مربع

تاریخ شروع و اتمام پروژه :مرداد ۹۶ – شهریور ۹۶

حامد مرادی الشتر

دفتر طراحی و ساخت الشتر

مبانی نظری پروژه

روند طراحی بدین صورت است که ابتدا یک مکعب در حجم کلی فضای قابل استفاده که دیواره های شکسته محصور میباشد ، به منظور خلوص در فضای طراحی بر اساس حداکثر نقاط قابل استفاده در سطح مورد نظر انتخاب گردیده است و پس از آن فضای اصلی فضاهای ارتباطی و چرخش در محیط علامت گذاری شد و نقاط اصلی برای تعریف هندسه ورونوی روی آن مشخص گردید.

هندسه طراحی فضای داخلی پروژه Aviator Box بر اساس الگوریتم ورونوی می باشد ، این الگو یک سیستم ریاضی و هندسی است که به کمک نرم افزار های طراحی و برنامه نویسی توسط تعریف نقاط محقق می شود.همچنین ساخت پروژه بر مبنای سیستم ساخت صنایع هوانوردی (Aviator) می باشد که هندسه ورونوی با این شیوه ساخت یک ترکیب ساختاری منسجم می باشد.

با توجه به تعریف نقاط ، داده های اصلی به نرم افزار داده شد و نهایتا الگوی اصلی روی مکعب اعمال گردید.در این روند یک پوسته برای فضاهای اصلی کاربری و چند فضای منفی به عنوان فضاهای خصوصی ، دکوراتیو و خدماتی تعریف می شود که مبنای تغییر متریال و ایجاد بازشو ارتباطی و دکوراتیو می باشد.

با جابجایی آبجکت های دکوراتیو محل حذف شدن سلول های مورد نظر از پوسته اصلی مشخص می شود و برای پیوند فضاهای اصلی و فضاهای خصوصی و خدماتی ، بازشو ها توسط سلول های مورد نظر چرخشی نسبت به پوسته ی اصلی دارند ، تا امکان ارتباط فضایی در حین پیوستگی فضاها محقق گردد

متریال پوسته نهایی نیز وابسته به سیستم ساختن صنایع هوانوردی از دو متریال آلومینیوم و چرم می باشد ، که متریال پایه سلول ها آلومینیوم و انتخاب سلول ها در امتداد نقاط اولیه گردش فضاها چرم انتخاب گردید، تا تاکیدی بر الگوی هندسی ورونوی باشد.همچنین نوع بافت چرم انتخابی با الگوی ورونوی و مبلمان فضا نیز هماهنگ با سیستم ساخت انتخاب گردیده.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید