بیانیه:
باور دارم معماری همچون دیگر هنرهای خلاقه، بستری همواره کشف نشده برای ظهور استعدادهای جوان است. از سویی دیگر در عصر حاضر با غوغای شبکه های اجتماعی و اطلاعات مسطح شده از کل کشور که گاهاً با ضد اطلاعات و دروغ پراکنی همراه است، تولد یک نمایشگاه اصیل و مدون به معرفی الگوهای برتر کمک شایانی خواهد نمود. پایگاه خبری فضای نو در همین راستا نمایشگاه 40 در 40 را – پس از تجربه برگزاری ده‌ها نمایشگاه استانی و ملی موفق – برنامه ریزی و برگزار خواهد نمود. در این راه تالار بزرگ دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران بعنوان پایگاه و محل برگزاری رویداد انتخاب و معرفی می گردد. ایام، روش و موقعیت برگزاری رویداد به وضوح نشان میدهد که برای ما، روح علمی و فرهنگی رویداد بر وجوه دیگر آن ارجحیت دارد.

هنربان نمایشگاه : علیرضا عظیمی

25 و 26 مرداد 1403
از سـاعت 17 الی 20
سالن بزرگ دانشکدگان هنرهای زیبا
دانــشـــــــــــــــــــــــــگــــــاه تهران

40 پروژه معماری داخــــــــــــــــــلی
از 40 دفـتر زیـر 40 سـال ایـــــران
آخرین مهلت ایمـیـل آثار: 30 تیــــر
اعـلام منتـخـبین نمایشگاه: 6 مـرداد
بـرگـزاری : 25 و 26 مـــرداد 1403
سالن بزرگ دانشکدگان هنرهای‌زیبا
دانــــــشــــــگـــــــاه تـــــــهـــــران
هـنـربـان: عـلـیـرضــــا عــظــیـــمــی

شرایط و جزئیات ارسال اثر


 1. فقط پروژه اجرا شده از دفاتر زیر 40 سال در حوزه معماری داخلی و دسته های وابسته.
 2. ارسال پروژه از طریق ایمیل شامل یک شیت 100 در 70 افقی با گرافیک و فرمت آزاد.
 3. لطفا در گوشه ای از شیت تصویر خود و راه های ارتباطی با خود مانند وبسایت، اینستاگرام، موبایل و… را بنویسید. دقت داشته باشید که در صورت انتخاب شما، از همین شیت برای چاپ کتابچه رویداد استفاده خواهد شد و امکان تغییر نیست. اگرچه شما میتوانید در صورت انتخاب شیت خود را برای حضور در نمایشگاه تغییرات جزئی بدهید.
 4. عنوان ایمیل را 40BY40 بگذارید. نام معمار مسئول و تلفن موبایل برای موارد اضطراری را حتما در ایمیل بنویسید.
 5. ادرس ایمیل: FAZAYENOMEDIA@GMAIL.COM
 6. حضور در نمایشگاه برای عموم معماران جوان رایگان است.
 7. تعداد آثار برای دفاتر آزاد است.
 8. از میان کل آثار دریافت شده، 40 پروژه منتخب پس از بررسی “هیأت محترم انتخاب” معرفی خواهند شد.
 9. منتخبین موظف به تحویل شیت خود بصورت فوم برد 10 میلی متری به دبیرخانه در زمان اعلامی هستند.
 10. در ایام نمایشگاه، “هیأت محترم داوران” با بررسی آثار در نمایشگاه، رتبه های 3 گانه را در دو بخش مسکونی و عمومی معرفی خواهند نمود و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
 11. به تمام 40 پروژه منتخب، گواهی رسمی حضور در نمایشگاه ملی اعطا خواهد شد.
 12. نشستهای تخصصی در طول برگزاری نمایشگاه برقرار خواهند بود.نهایتاً حضور عموم در برنامه نشستها و نمایشگاه آزاد است.

برگزارکنندگان

https://habitsme.com/
https://www.decoma.co/

هیأت انتخاب آثار و هیأت داوری روز شنبه مورخ 9 تیر 1403 معرفی خواهند شد