آزاز ، از دفاتر معماری مستقر در عربستان سعودی کافی شاپ جدید برند محلی Elixir Bunn را با هدف ایجاد یک تجربه معنوی مدرن برای نوشیدن قهوه در کشوری پادشاهی را طراحی کرده است.

قهوه ، که ریشه در فرهنگ و تاریخ محلی عربستان سعودی دارد ، از آن زمان به یک صنعت شکوفایی در سراسر کشور تبدیل شده است.

با پیش بینی فضا به عنوان یک “معبد دکو” ، هدف معماران ازاز ایجاد یک تجربه معنوی مدرن امروزی برای بازدید کنندگان و در عین حال اشاره به جنبه های معماری اسلامی در طول طراحی فراگیر بود. اگرچه ستون ساختاری در مرکز فضا در ابتدا چالشی را برای طراحان به وجود آورد ، اما تیم به جای حذف یا پوشاندن آن ، از آن استقبال کردند و دیوارهای جدیدی را از این ستون ایجاد کردند که با طاقهای پرشور عظیم متحد شده است. این قوس ها ، همراه با لکه های رنگی ناب خالص و لکه های حاصل استفاده از Terrazzo ایتالیایی پایدار برای کف و پله مارپیچ آبی عمیق ، لمس مدرن به منابع محلی می بخشد.