اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


سمینارهای تخصصی پاویون تامین کنندگان منتخب متریال معماری در طی سه روز همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار گردید. این برنامه در سالن اختصاصی 20-22 به کوشش مرکز طراحی پایدار(محمد حسین رحمانی) برگزار گردید. مسئولیت دبیری این نشستها در کلیه روزها با دکتر علیرضا عظیمی بود. برگزاری این نشستها از حیث لزوم حضور معماران در فضای نمایشگاه صنعت ساختمان و تعامل با این حوزه ضرورتی بود که از دیرباز به آن تاکید شده بود.

موضوع روز اول و دوم: دررویای هویت… داستان کشف و خلق هویت ایرانی در دَه اثر معماری معاصر ایران

سخنرانان دو روز نخست:

مرجان فرضیان / علی فرقانیان / مهدی کامبوزیا / مهدی گرامی / احسان مالکی
رضا اسدزاده / بهرام بادین راد / شهاب میرزائیان / مهدی علیرضائی / پدرام جعفربیگی

سخنرانان روز سوم با موضوع “چالش‌های تعریف معماری داخلی ایران”
علی لواسانی / محمد غفاری / امیر نیکدل / نیما میرزا محمدی

حامی اصلی: بیمه پاسارگاد