اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم:سبا مصطفی


رستوران paco در سال 2019 توسط Pure’s Design در چین طراحی شد.

PACO یک رستوران در سه طبقه است.
ناهار و قهوه در طبقه اول،طبقه دوم به عنوان رستوران و بار و طبقه سوم یک باغ در فضای باز است.
در این پروژه یک پله ایجاد شده که هسته اصلی فضا است و هر سه طبقه را به هم متصل می کند.
یک ماه غول پیکر در بالای پله قرار گرفته است و نور ملایم را به زمین می آورد.
زاویه های پله ها باعث افزایش ظرفیت جریان هوا می شود.
انرژی فضا با در نظر گرفتن صحنه طبیعی پارکها با ترتیبهای ظریف پنجره ها و دیوارها ، در فضا آزاد می شود.
از آجر قرمز برای بیان معنی تاریخی و مواد مدرن فلزی استفاده شده است.
مشتریان می توانند زندگی بسیار آهسته و آرام را تجربه کنند.
با مراجعه به ایده کارلو اسکارپا ، مانند هندسه همپوشانی ، پیشخوان و غرفه در کالسکه و یکپارچه سازی با سیستم عامل ، توابع
مختلف هماهنگی ایجاد شده است و از این طریق تجربه فضای ویژه را برای مشتری ارائه می دهد.