توضیحات پایگاه:

مهندس ایرج یمین اسفندیاری از شاگردان مهندس هوشنگ سیحون بودند که با ارسال متنی، نظر تکمیلی خود پیرامون یادداشت نگاری انتقادی علی کیافر با عبدالرضا ذکائی که درباره موضوع آثار علی سردار افخمی و خصوصاً بنای تئاتر شهر او بود را ابراز فرموده اند که به شرح ذیل است. این یادداشت خطاب به علی کیافر نوشته شده است:


دستتان درد نکند.

متن خوبی فراهم کرده‌اید و فشرده نکات درستی را گوشزد کرده‌اید که آموزنده‌اند و بویژه بت‌شکن.
تا کی باید به دنبال این گُندہ‌نام و آن شازده‌نسب سینه زد و هر نازیبایشان را بی‌دلیل زیبا نامید، هنگامی‌که موشکافانه زشتی‌ها آشکار می‌شوند؟

“اگر که بیهده زیباست شب
برای چه زیباست
شب؟
برای که زیباست؟”
احمد شاملو — بامداد

خسته نباشید.

ایرج یمین اسفندیاری – معمار

برای مشاهده یادداشت نگاری انتقادی علی کیافر با عبدالرضا ذکائی اینجا را کلیک کنید