شبکه جام جم در گزارشی به انعکاس خبری نمایشگاه اثار احسان رونق و مریم زندیه با نام زبان پنهان روح پرداخته است. این نمایشگاه در گالری سرزمین هنر برگزار گردیده بود.