اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


در نخستین رویدادی که به بهانه اندیشه و تفکر و معماری غرب ایران تدارک دیده شده بود معماران ارجمند رضا اسد زاده ف داوود بروجنی ف شبنم خلیل پور  استاد بیژن شافعی ، شورش عابد ، محمد کانی سوارن و سید جلیل موسوی به مرور ایده‌ها و آرزوهای خود پیرامون معماری و طراحی داخلی غرب ایران پرداختند. حرفه‌مندانی که خود نه تنها فرزندان غرب ایران هستند ، که در این دیار تجارب حرفه‌ای متعددی نیز داشته و دارند. رضا حبیبی نیز بعنوان دبیر ننشست ، مدیریت صحنه را برعهده داشت.