اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


گزارش اختصاصی تصویری پایگاه خبری فضای نو از سمینار بررسی مهندسی نما در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با سخنرانی مهرداد کسمائی
این برنامه با حمایت شرکت رنگین پروفیل کویر برگزار شده است