اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مراسم بزرگداشت دکتر ایرج اعتصام عصر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد. برای نخستین بار، این مراسم با هم افزایی بیش از 15 نهاد و گروه فعال معماری ایران شامل دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جامعه مهندسان مشاور، جامعه مهندسان مشاور معمار و شهرساز، کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، کانون معمار ملی، بنیاد میرمیران، شرکت نقش جهان پارس، شرکت امکو ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پایگاه خبری فضای نو و… برگزار گردید.