اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه : کلینیک پوست و زیبایی پیلغوش
عملکرد : درمانی
دفتر طراحی : دفتر معماری آلما
معمار : مهسا یادگاری
مجری : مهندس علی خوش بختی
کارفرما : دکتر طاهره محقق
مساحت : ۷۶ مترمربع
موقعیت: تهران-شهرری
تاریخ : تابستان ۱۴۰۲
اصلاح تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه بر عهده تیم اجرا بوده است.
طبق خواسته کارفرما شش فضا به طور مجزا و تفکیک شده مورد نیاز بود. انتخاب رنگ سفید و طوسی روشن به عنوان پالت رنگی
فضاها به دلیل عملکرد درمانی و بهداشتی و همچنین وسعت دادن به فضاها انتخاب شد چرا که متراژ پروژه به منظور دسترسی به
فضاهای متعدد و مجزا چالش این پروژه بود و با کمک طراحی نور پردازی و استفاده حداقل متراژ جهت راهرو های ارتباطی موفق
به دستیابی به این مهم علاوه بر سادگی و زیبایی بصری شدیم. این کلینیک مجهز به فضای انتظار برای ۱۰ نفر، اتاق معاینه و
فضای مکمل، اتاق عمل،اتاق لیزر و دوش،آبدارخانه و سرویس است و در منطقه
شهرری واقع شده.
instagram page : @alma.office