اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم:سبا مصطفی


گروه طراحی از کوه های بزرگ كینگان الهام گرفتند که بیان کننده مفاهیمی مانند پرورش زندگی جدید در زیر برف زمستان ، حاصلخیزی زمین،آفتاب شفاف و آب فراوان میباشد.

همه چیز پر از شور و نشاط  بهار است.

برای احساس مهربانی و خونسردی افراد مواد طبیعی ساده ای را اتخاذ کردند و با استفاده از دانه چوب ، سازه فلزی و رنگ زرق و برق دار،فضای فوق العاده و قدرتمندی را در محلی متراکم به وجود آوردند.

هدف از این فروشگاه کتاب،خلق قدرت جادویی با ادغام و پشت سر گذاشتن انواع دانش و برخورد مردم بایکدیگر بوده است.

در این فروشگاه افراد علاوه بر خواندن،تجاربی مانند سرگرمی،تامل،قدردانی،ارتباط و شگفتی به دست می آورند.

مردم به طور طبیعی توسط این برج بزرگ کتاب که در مرکز فروشگاه مانند یک درخت برجسته با قدرت و حس زندگی میباشد،جذب کتاب می شوند .

آفتاب از پنجره شیشه ای زیر زمین که در جنوب واقع است، می گذرد و توسط برج کتاب از مرکز عبور می کند که جلوه ای از نور و سایه را در هم می آمیزد و با واقعیت همزمان است.

در حالی که روی گره های واقع بر زمین می نشینند و  در طی فرایند مطالعه کتاب ، خود و دیگران را ملاقات می کنند.

با قدم زدن در اطراف برج کتاب ، مردم می توانند اتاق مطالعه آرام در طبقه 7 و ترافیک سنگین خارج را از پنجره با خط دید تخته ای مشاهده کنند.

در طبقه 8 می توان از طریق راهرو به سکوی خواندن رسید.

در سکوی خواندن که مانند یک باغ گیاه شناسی کوچک و لانه در درخت است ، می توان بی سر و صدا کتاب هایی که توسط گیاهان احاطه شده را خواند.