اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه ويونا- ايران مال، كافه و رستورانی كه به مجموعه زنجيره ای ويونا مرتبط است.
اين پروژه از يك سمت به فضای بيرونی (حياط) و از سمت ديگر به داخل فضای تجاری راه دارد.
طراحی با تقسيم بندی فضاها به دو بخش اصلی شامل: آشپزخانه، پیشخوان، صندوق و فضای سرويس دهی مشتری شروع شد.
سقف بلند پروژه، ايده حجمی طراحی را شكل داد.
بافت زرد رنگ كف و امتداد آن به روی پيشخوان مسير حركتی مخاطب را تعريف می كند و آيينه های دايره ای شكل در بالای همين فضا، ارتباط كف و سقف را كامل می كند.
خطوط موازی در بخش ديگری از سقف نور حياط را به داخل خود هدايت می كند.
استفاده از مبلمان متنوع، ترکیب چوب و فلز، چرم و پارچه، نورهای موضعی، بافت های متنوع از مواردی بود که در طراحی این پروژه به آن توجه شد.

در طراحی کافه ویونا، سه بخش اصلی مورد توجه قرار گرفت.
بخش اول معماری داخلی پروژه بود که با نگاهی معاصر از هندسه و فرم ایرانی الهام گرفته شد.
در بخش دوم که بهتر است بگوییم تزیینات داخلی، رنگ ها، متریال و گرافیک محیطی تکمیل کننده حجم ها شدند و در نهایت در بخش سوم، مبلمان، بافت ها و جزییات تزیینی، فضا را کامل کردند.

تمرکز بر تقسیم بندی اصولی فضا، هویت بخشیدن به حجم ها، اضافه کردن بافت و رنگ برای پوسته های بیرونی و در مجموع ایجاد فضایی کاربردی و دلنشین برای مخاطب، در پروسه‌ی طراحی این پروژه مورد توجه قرار گرفت.