اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کافه راوی

نام دفتر طراحی: خانه آرش مدنی / معمار: آرش مدنی/ همکار طراحی: ساغر مشیری / مدیرپروژه و اجرا: ایرج سمیاری / همکار اجرا: ملیکا حیدر – مسعود فرشید نسب / / عکاس پروژه: محمدحسین حمزه‌لویی / محل پروژه: تهران – اقدسیه / سال: 1399