اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کافه بیرون بر تغییر کاربری
عملکرد:تجاری
طراح و مجری:مریم گودرزی
همکار:امین مرادی
عکس:ارش اختران
مساحت:۳۵ متر مربع
موقعیت:شیراز،میدان دانشجو
تاریخ شروع و پایان:ابان ۱۴۰۰–اسفند ۱۴۰۰

تبادل سخاوتمندانه فضا در تبادل با بدنه شهری
پروژه مذکور واقع در میدان دانشجو و در ساختمان ارم که حدودا ۵۰ سال ساخت است میباشد
کاربری قبلی ،مغازه خرازی با مساحت ۳۵ متر مربع بوده است

هدف اصلی ما در این پروژه با توجه به مساحت ان،تفکیک فضا به دو بخش سرویس دهنده و سرویس گیرنده میباشد و در عین حال ترکیب ان با فضای بیرون

راهبرد ما برای رسیدن به این اهداف
تفکیک فضا: جدا سازی دو بخش مهم سرویس دهنده و سرویس گیرنده با تفاوت رنگ در متریالها و اختلاف ارتفاع اندکی از سقف
از رنگهای سفید و خاکستری برای این دو بخش ، و بخش هم مرز با سرامیک سبز استفاده شده است
کنتراست رنگها بازی جذابی ایجاد کرده است