اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی صحنه یعنی فضاسازی برای یک نمایش، که فضای فیزیکی به کمک خط، سطح و حجم و فضای احساسی به
وسیله رنگ و نور روی صحنه خلق میشود.در طراحی صحنه، فضای فیزیکی به کمک رنگ و نور القا شده و در نهایت
با لباس، گریم، لوازم صحنه و موسیقی کامل میشود.طراحی صحنه در زبانزد و اصطالح نمایشنامه و سینما، فن آراستن
و تزیین صحنه نمایش یا صحنه بازی است. اگرچه در میان عامه به نادرست گاهی این واژه به جای دکور و به منظور
بیان چگونگی چیدمان و آرایش وسایل در خانه به کار میرود. دکوراسیون به اجزا و کاالیی گفته میشود که باعث زیبایی
محل مورد نظر میشود.طراح صحنه در حرفه خود می کوشد حیات دراماتیک بصری را با تعامل کارگردان و دیگر طراحان
ایجاد کند.در این فرآیند او می آموزد تکنیک های کار گروهی را در کنار آفرینش کانسپت به هم پیوند بزند تا شروع یک
زندگی رقم خورد.

رئوس مطالب


1 بیان کلیات و مقدمات چگونگی آفرینش و عملکرد طراحی صحنه
2 تاریخچه طراحی صحنه از یونان تا رنسانس
3 نظریه ها و رویکردهای نوین طراحی صحنه معاصر
4 انواع صحنه از منظر هندسه و کاربرد داخلی و خارجی / تشریح پروژه پایانی
5 ارکان و اجزا طراحی صحنه در مقام هنر تجسمی، ترکیب بندی، وحدت، تناسب، ریتم، مرکز گیرایی
6 ارکان و اجزا طراحی صحنه در مقام هنر تجسمی/ خطوط دید، گستره دید و…/ ویژگی های صحنه
7 ماکت سازی، دکور و ماکت تعویض پذیر، طراحی براساس پالن و تخیل
8 ایده پردازی/ پرورش مفهوم طرح/ مطالعات مقدماتی/ رویارویی با نمایشنامه
9 شیوه های برخورد با متن برای طراحی صحنه، تحلیل متن نمایشنامه، تشخیص کنش و واکنش
10 اسکیس و نقشه کشی دو بعدی/ ابزار نقشه کشی/ ترسیمات فنی و قراردادهای نقشه کشی
11 شناخت متریال و پوشش های طراحی صحنه/ رنگ آمیزی
12 طراحی صحنه در محیط های غیرمتعارف، فضاها و مکان های غیرتئاتری
13 لوازم و وسایل صحنه/ آکساسوار های دستی، دکور، تزئینی
14 چارچوب ها و الزامات سالن در طراحی صحنه/ مونتاژ، دمونتاژ
15 نظریه پردازان و طراحان صحنه
16 مراحل ساخت و اجرای دکور
17 تعامل با کارگردان، تیم، نحوه بستن قرارداد،وظایف تیم طراحی، بودجه بندی زمان و هزینه
18 بازدید از سالن های تئاتر

شرایط ثبت نام


مدت زمان کل دوره : 12 جلسه روز های پنج شنبه از ساعت 15:30 الی 19:00

مکان


میدان بهارستان، روبروی باغ نگارستان، آموزشگاه بهنام

شهریه دوره


یک میلیون و پانصد هزار تومان

شروع دوره


هفته اول اسفند 1401