اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه ي پورچ

پورچ در انگليسي يه معناي ايوان سرپوشيده و كوچك مي باشد .

ساختمان پورچ با كاربري هاي بسيار متعدد ، از پروژه هاي جذاب و چالش برانگيز بود .

رنگ سازماني اين برند ، سورمه اي و طوسي است بنابراين در محيط از اين رنگ ها بسيار استفاده شده است .

خانه ي پورچ ، خانه اي ويلايي در ٣ طبقه است كه هر اتاق كاربري مخصوص به خودش را با كاربر هاي مختص خود ، دارد .

در بالاترين طبقه ، اتاق مديريت ، اتاق جلسه ، اتاق كارمندان ، اتاق استراحت و اتاق بازرگاني اسباب بازي و بخش انتظار قرار دارد كهبا توجه به سلايق مصرف كننده و ايده هاي ما به بهترين نحو طراحي و در مدت ٦ ماه اجرا شده است .

تمام محصولات اين پروژه به صورت شخصي سازي ساخته شده اند و از خطوط منحني و كرو استفاده هاي مكرر شده است تا باساختار قديمي اين منزل زيبا هارموني داشته باشد .

در ابتدا تصاويري از اتاق مديريت ، اتاق جلسه و اتاق استراحت و بخش انتظار را مشاهده مي كنيم .