اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه:شاد

عملکرد:مسکونی

شرکت، مهندسین مشاور/ دفتر طراحی:کورش فتحی

معمار/معماران:کورش فتحی

همکاران طراحی: سید محمد مهدی میرقادری

طراحی و معماری داخلی:کورش فتحی

کارفرما:جناب آقای عابدینی

مجری:کورش فتحی

مهندس تاسیسات :مهندس علی رضا موسوی

مهندس سازه:مهندس مسعود صالحی

نوع سازه: اسکلت بتنی

آدرس پروژه:تهران محله حکمت

مساحت زمین: 1400  مترمربع

زیربنا:.1200 متر مربع

تاریخ شروع- پایان ساخت:1397الی 1399

عکاس پروژه:علی گرجیان

وبسایت: www.k-fathi.com

ایمیل: Kourosh@K-Fathi.com

اینستاگرام:kourosh_fathi_arch


مبانی نظری:

معماری پایدار با در نظر گرفتن سلامت آینده درصدد خلق بناهاییست که علاوه بر پایداری فیزیکی به حفظ منابع انرژی نیز می پردازد.

حاصل این معماری، سازگاری و هماهنگی با محیط زیست طبیعی است که اصلی ترین نیاز انسان در دنیای صنعتی امروز است.

اصول این معماری عبارتند از:

 • جلوگیری از تخریب طبیعت و حفاظت از محیط زیست
 • توجه به نسل های آینده به عنوان کاربران آینده زمین
 • استفاده بهینه از انرژی های محیط
 • بکارگیری مصالح قابل بازیافت و با توجه به معماری اقلیمی هر منطقه
 • ایجاد معماری اکولوژیکی در منطقه با کم ترین دخل و تصرف در طبیعت
 • ایجاد فضای ایمن و آرام با تلفیق عوامل محیطی و مقیاس انسانی
 • استفاده از الگو های ساختاری بناهای گذشتگان که منطبق با اصول معماری پایداری بوده است.
الگوی معماری قدیم الگوی کالبدی جدید
ارتباط واحد های همسایگی در قالب دربند و هشتی ارتباط واحد های مسکونی در قالب مجتمع های آپارتمانی
احترام به سبزینگی، تهویه طبیعی و تعادل دما با حیاط مرکزی احترام به سبزینگی، تهویه طبیعی و تعادل دما با حیاط مرکزی
رعایت وزن شهری برای استفاده بهینه از نور خورشید رعایت جهت گیری بنا برای استفاده بهینه از نور خورشید
استفاده از بادگیر جهت ایجاد کوران هوا تهویه طبیعی هوا از طریق کوران، با قراردادن گشودگی ها در مکان مناسب
استفاده از مصالح بومی و تکنیک های ساخت محلی استفاده از مصالح تجدید پذیر
رعایت تناسبات انسانی برای افزایش احساس امنیت رعایت اصول و ضوابط معماری روز برای ایجاد احساس امنیت و آرامش

هنگامی که به مطالعات مربوط به ایده های نوین در معماری می اندیسشیم، در می یابیم که هر معماری بر اساس پاره ای از نیازها و تفکرات بشری شکل گرفته، که در جهت پاسخگویی به این نیازها، کگالبدهایی در شهرها و بناها پدید آمد که مثال های ذیل گویای آن است.

به منظور ایجاد کالبدی پایدار و مناسب جهت بشر امروزه، با استفاده از الگو های قدیم در کالبدی جدید به روش هایی دست یافتیم که نه تنها محیط را تضعیف نمی کند بلکه به عنوان عامل کمال بخشیدن به ماده نیز ایفای نقش مینماید.

هدف اصلی پروژه تداوم جریان معماری است که از فرهنگ و تفکر مکان ناشی می شود.

این موارد به شرح ذیل می باشد:

 • نفوذ سبزینگی در بدنه ساختمان و نیز به داخل توده از طریق پاسیو با توجه به درونگرایی بناهای مسکونی و حفط آرامش درونی
 • استفاده از مصالح بوم آورد آجر در نما
 • تداوم نما در بدنه سیرکولاسیون عمودی به منزله تداوم بدنه شهری در درون واحد مسکونی
 • گسترش فضای سبز در بدنه نما و حیاط (بالکن) هر خانه ( هر واحد) به منزله ایجاد پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کاهش دما
 • جهت گیری بنا در راستای رون شهری به منظور استفاده بهینه از انرژی خورشید
 • تعبیه گشودگی ها در مکان های خاص به منظور ایجاد کوران برای تهویه طبیعی هوا
 • استفاده از تزئینات سبک و ساده در درون فضا به منظور پرهیز از بیهودگی

در این پروژه صورت گرفته سعی بر آن بوده تا ضمن ساخت بنا با مفاهیم ذکر شده نیازهای معماری روز در فضاها در نظر گرفته شود تا جایگاه این معماری در زندگی شهری جدید معنا و مفهوم یابد.

مستندات

تصاویر