اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه طراحی بوتیک ورزشی

«گروه معماری بهلین دیزاین»

موقعیت:میکامال جزیره کیش

کارفرما:آقای رضا صفرپور

طراح:مهروش شنبدی ،آیلین اسفندیاری

ناظر:مهندس شایان مسائلی

عکاس:سینا رعنایی

سال:۱۴۰۲