اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


خانه ای دیگر

طراحی معماری:دفتر حجم سفید

طراحی سازه:شرکت کریج بن

معماران:فاطمه منصوری،فرناز روناسیان

@farnaz.ronasian

@mansouri.fatemeh.1366

ارائه گرافیکی: سیدامیرحسین میرسلیمی

@a.h.mirsalimi

کارفرما: سرکار خانم زهره زارع

متراژ سایت: 200مترمربع

سال طراحی: 1400

لوکیشن: یزد

وضعیت پروژه:در حال اجرا


از منظر معماری و به نقل از ” JOHN SALDINO”

،خانه جایی است که علاوه بر این که سرپناه باشد،از لحاظ احساسی و روحی روی ما تاثیرگذار باشد.عنوان این پروژه حاصل تحولی بود که در بینش کارفرمای همراه ما شکل گرفت و از سبک رایج و کلیشه ای کلاسیک امروزی،به معاصر تغییر یافت.این خانه به سفارش خانم زهره در 3طبقه طراحی شده و بر مبنای خواسته های ایشان و حفظ ارزش های معمارانه کلید خورد.تاثیر اقلیم و فرهنگ بستر،اینگونه در این پروژه نشان داده شده است:

در بدو ورود راهرویی در نظر گرفتیم جهت ایجاد محرمیت که با تعبیه جداره ی مشبک،بستر مناسبی هم برای بازی نور و سایه و ایجاد پوشش گیاهی فراهم میشود.اقدام دیگری که در جهت حفظ مساله محرمیت ایجاد شده،طراحی پنجره ها به شکل افقی میباشد.باقرار دادن جعبه پله و ورودی در‌مرکز و چیدن فضاها دور تا دور آن و ارتباط آنها با یکدیگر،گردش هوا را درون خانه خواهیم داشت که البته با توجه به اینکه در اضلاع مختلف نورگیری به گونه ای مناسب و کافی طراحی شده،ازاین طریق آسایش حرارتی در فصول گرم سال به شکل مطلوبی فراهم میشود.در طراحی بام سبز سعی شده جبهه ای در نظر گرفته شود تا پوشش گیاهی محفوظ از ناملایمات آفتاب یزد باشد.