اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه بازسازی دفتر انشارات آنگاه
کارفرما: آرش تنهایی
لوکیشن: تهران، خیابان انقلاب
متراژ: 60 متر مربع
سال : 1401
سن بنا : حدودا 50 سال