اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پاویون دانشکده معماری اصفهان

در طراحی این پاویون موارد ذیل مورد توجه قرار گرفت :

–  دانشکده معماری

– اقلیم و وزش بادهای غربی

– ارتباط فضایی و افزایش تعاملات اجتماعی – سازه و تکنولوژی

– زمینه گرایی و سایت پروژه

با توجه به اینکه این پاویون برای دانشجویان معماری در نظر گرفته شده در طراحی آن از گنبد الهام گرفتیم گنبد از دیر باز تاکنون یکی از المان های اصلی در معماری ایرانی بوده و با توجه به هدف اصلی ما «نمایش امروزین ارزشهای گذشته برای آیندگان» به گنبد به شکل مدرن و امروزی نگاه کردیم.

گرما و تابش خورشید در اصفهان و وزش بادهای غربی و تاثیر نامطلوب آن بر روی کاربران موجب شد ما فضای اصلی پاویون را به زیرزمین منتقل کنیم و گردهمایی دانشجویان بیشتر در زیرزمین اتفاق می افتد.

برای تعامل بیشتر ما طراحی را به گونه ای در نظر گرفتیم که کاربران بر روی و زیر طاق با یکدیگر در ارتباط می باشند، همچنین در مرکزیت آن فضاهایی برای تجمع و گفت‌وگو در نظر گرفتیم. سازه ی این طاق به گونه ای طراحی شده که بدون ستون قابل اجراست برای اینکار ما از سه ضلع زمین بافتهایی را در نظر گرفتیم تا در مرکز به هم رسیده و بارهای زنده و مرده از طریق سه بازو انتقال یابد.

معمار: علی لواسانی

همکاران: بهاره فرجی، ملیکا پرتو، مهدی فردبگذران