اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کارفرما:خانم اسلامی
طراح:سارا-کامبیز آذرخویش|مهندسین مشاور اورآرتو +آرزو خانچی
محل پروژه:تنکابن
سال طراحی:پاییز ۱۳۹۹
مساحت طراحی:۵۰۰۰مترمربع
در حال ساخت
در این پروژه سعی بر این بوده که کلیه واحدها به عنوان ویلا با بهره گیری از دید و منظر مناسب طراحی شوند