اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر معماری شباهنگ

نام پروژه: ویلای شماره 5

موقعیت پروژه: ایران _ مازندران ­_ چالوس

دفتر معماری شباهنگ@shabahang_office

معماران: سروش روغنیان، الهه موسوی

Principle Architects: @soroosh.roghanian @elahe.musavii

تیم طراحی:رضا خاموشی

Design Team: @rezakh9

سرپرست اجرا:عماد سوار

Construction Supervisor: @emadsavarr

سی جی آرتیست:حسین انصاری

Cg Artist : @hosein.ansari.cg

مساحت:300 متر مربع

area: 300 m²

تاریخ پروژه:1400

Date: 2020

وضعیت:ساخته شده

Status: built


ویلای پرواس در شهر چالوس و در سایتی واقع شده که از یک سو چشم انداز دریا و از سوی دیگر به جنگل دید دارد.

کارفرمای این پروژه خواستار ساخت ۲ ویلا ،یکی برای خود و دیگری برای پدر به عنوان هدیه ای برای جبران زحمات ایشان بود.

تقابل نقش پدر و پسر در اساطیر باستان ایران و کتب و داستان های اساطیری (مانند شاهنامه و…) نشان از رابطه ی رفت و برگشتی این دو کاراکتر و نمایانگر پیوند ناگسستنی آنهاست.

حضور پدر به عنوان سنبل زندگی سنتی نسل پیشین و پسر به عنوان پیشرو نسل جدید ،در قالب یک خانواده ،با دیدگاه های متفاوت ،امری انکارناپذیر و چالش پیش روی ما بود.از این رو کنار هم قرار گرفتن پدر و پسر با رعایت حریم هر یک، پذیرش و درک تضاد های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت، و پرنگ کردن عنصر اتصال اولین هدف این پروژه قرار گرفت.

دومین چالش طراحی،کشیدگی سایت پروژه بود به گونه ای که امکان کنار هم قرار گرفتن ۲ ویلا و مشرف بودن به هر دو چشم انداز دریا و جنگل که دیگر هدف این پروژه بود ، به دلیل عرض کم زمین میسر نبود.در نتیجه ی استخراج روش های متعدد تصمیم بر این شد که حجم کلی را خلاف جهت کشیدگی زمین برش زده به گونه ای که به دو واحد جدا تبدیل شود.یک واحد (یونیت پسر) چشم انداز دریا و واحد دیگر(یونیت پدر) چشم انداز جنگل داشته باشد .سپس با تعویض طبقات اول این دو یونیت و به واسطه عنصر میانی پله، گردشی در پلان ایجاد شد که نتیجه آن بهره گیری هر ۲ واحد از چشم انداز های دریا و جنگل بود.

در انتها ۲ حجم که استعاره از پدر و پسر بودند ، تحت پوسته ای مشترک به یکدیگر پیوند داده شدند و ایده آشتی این دو نمود پیدا کرد.