اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه:ویلای رباعی

طراحی:دفتر معماری طلاکوب

Instgram:@talakoob.office

معمار :مسعود طلاکوب

تیم ترسیم و پرازنته :

پرستو وفاجو ، سعید فهیم پور

مجری :دفتر معماری طلاکوب

کارفرما: آقای حمایتیان

عکاس : محمد حسن اتفاق

محل پروژه : کاشان روستای مرق

کاربرد بنا: ویلای شخصی

سازه بنا :اسکلت فلزی

متراژ زمین : 1000 متر مربع

متراژبنا : 550 متر مربع

سال شروع اجرا :بهار 1399

سال خاتمه اجرا اسفند 1400

در این پروژه سعی شده است فضاها به گونه ای طراحی و سازماندهی شوند که در عین در نظر گرفتن حس و حال معماری گذشته ایران ، زندگی معاصر و معماری امروز ایران نیز مورد توجه قرار گیرد ، در این راستا ضمن در نظر گرفتن نیازهای عملکردی کاربران و ایجاد ارتباط موثر با سایت ، انواع فضاهایی که می‌تواند حس و حال معماری گذشته ایران رو تداعی کند ، مورد استفاده قرار گرفته است.

برای آنکه تنوع فضایی منجر به تکثر‌ و از هم گسیختگی فضاها نشود سعی شده است با به کارگیری عناصر هویت بخش ، این فضاها به هم مرتبط شده و یکپارچگی فضایی رو حاصل کند .

در کنار انواع فضاهای مختلف که الهام گرفته از معماری گذشته ایران است

، سعی شده نگاه ویژه ای به فضاهای باز و نیمه باز و نحوه تاثیر آن در کیفیت بخشی به سایر فضاهای مجاور شود ، اهمیت این موضوع به اندازه ای است که می‌توان گفت سازماندهی فضاها بر اساس فضای میان تهی انجام شده است و فضاهای مختلف به گونه ای تحت تاثیر آن هستند (با ایده گرفتن از حیاط مرکزی در معماری قدیم ایران)، ضمن آنکه شفافیت و سیالیت علاوه بر روابط افقی فضاها به روابط عمودی فضاها نیز امتداد پیدا کرده و تا حد امکان مرز میان فضاها را دستخوش تغییر کرده است ، در کنار این سعی شده بازشوها به گونه ای در جداره های بیرونی بنا قرار بگیرند که حداکثر استفاده از نور طبیعی با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین حداکثر استفاده از منابع طبیعی با توجه به قابلیت های سایت حاصل شود