اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه بازسازی کارخانه قدیمی آرگو و تبدیل آن به موزه هنرهای معاصر اثری است از احمدضا شریکر (موسس دفتر بین المللی asa north )

در این فیلم که از وبسایت اختصاصی معمار برداشت شده است روند ساخت این پروژه قابل بررسی است.

این پروژه تنها برنده ایرانی و یکی از برندگان چایزه معتبر اقاخان در سال 2022 بود.