اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


خانه E توسط معمار اسپانیایی مارینا سینابره (Marina Senabre) در شهر مینورکا (Menorca) طراحی شده است. این خانه به شکل گناه آلودی مینیمال و مدرن است. معمار و کارفرمای او باور دارند در سایت پروژه منظره آنقدر زیباست که به تزئینات نیازی نبود. تنها مایحتاج زندگی باید تأمین می شد.

خانه در واقع از دو بخش تشکیل شده است. آشپزخانه ، ناهار خوری و اتاق استراحت در حجم بزرگتر قرار دارند. این قطعه از طریق ارتباط ساده و مینیمال به قطعه دوم خانه مرتبط است. قطعه دوم که کوچکتر هم هست، به عنوان یک غرفه کمکی عمل می کند و از یک طرف اتاق مهمان کامل و از طرف دیگر فضایی برای ورزش و یک استخر سرپوشیده کوچک داخلی را در خود جای می دهد. در اینجا ، Senabre مکانی را برای برقراری آرامش و تامل در حومه شهر منورکا ، مکانی که کاملاً در تماس با چشم انداز پیرامون خود است ایجاد کرده است.

این دو قطعه از سویی به شکل یک زبان ترکیبی و زیبایی شناسی صحبت می کنند. یکی مکعبی سفید است که می تواند معماری مدرن است و دیگری خانه ای با سقف شیروانی را به ذهن مخاطب القا می کند. گویی مدرنیته و سفیدی تاریخ ما را نیز تا حد امکان سفید و پوشش داده است ولی نتوانسته هنوز آن سقف شیروانی ساده خانه انسان اولیه را حذف یا پاک کند.

از سویی دیگر تضاد بین خلوص هندسه و طبیعت انسان را به فکر فرو میبرد. خطوط سیال طبیعت فرم هندسی سفید بنا را در برگرفته است. شاید در ابتدا چنین به نظر برسد که این معماری بر روی منظره با دید احترام مستقر نشده است و میخواهد یکپارچگی آنرا مخدوش نماید اما این می تواند نوع جدیدی از همگونی سازمان یافته نیز باشد. همگونی ای که یک تاچ از انسان خردمند امروزی ، یک آیکون روستایی را بر دامان طبیعت می افزاید. دهانه های بزرگ مربع شکل قطعه بزرگتر، همچون آثار هنری روی دیوار است که قابی از طبیعت رئال را بر روی دید مخاطب باز می کند. اتفاقا معمار با حذف زواید و تزئینات فرصت را به محیط طبیعی خیره کننده برای ابراز وجود داده است.