رنگ نارنجی گرم‌ترین رنگ ‌در بین طیف رنگ‌های مرئی است. استفاده از آن محدود و نیازمند منطق قوی است. هرجا انرژی و هیجان لازم است، نارنجی هم هست.
نارنجی را هرگز با نورپردازی نقطه‌ای و‌ قوی تشدید نکنید. برای نارنجی نورپردازی سطحی و کلی خوب است.
نارنجی اغلب بعنوان زمینه و‌ رنگ پشت صحنه انتخاب می‌شود. گاهی فقط یک دیوار رنگ نارنجی می‌شود تا عناصر جلویی آن بخوبی دیده شوند. جلب توجه نارنجی بالاست.
رنگ نارنجی در برندسازی و لوگوها بسیار قدرتمند است. در دهه پنجاه خورشیدی، آشپزخانه‌های نارنجی در ایران نماد کابینت‌های وارداتی اروپایی و سبک زندگی مدرن بود.
مبلمان نارنجی نیز کیفیت فضا را خاص می‌کنند اما به نظر ترکیب آنها با عناصر معماری نارنجی کمی فضا را شلوغ و پرانرژی(در حد آزار انسان) می‌نماید.