اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


 تکنیک

سی ان سی

قابلیت ها

سبک

قابلیت تنظیم ارتفاع

پرتابل

متشکل از 4 قطعه:

سینی بالا

سینی کف

ستون

زبانه تنظیم ارتفاع