اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

پرونده ویژه : معرفی بناهای تأثیرگذار معماری معاصر ایران از 1350 تا 1400

دبیران پرونده :  مرتضی نیک فطرت و حسام عشقی صنعتی


برج سپید آزادی
تنهای سالیان
سپید من
تو را خواهم سرود
شکوه تو را
و عشق تو را
و اشتیاق این سفر به ماورای زمان
صبور، سنگین ….. و استوار

شهیاد، چشم انداز قرن
سکوت جاودان من
فضای بیکران درد
تو را خواهم سرود

با ۴ تاقت به اوج باید رفت
و با ۴ ستون، پشت بند عشق
به اعماق تاریخ …
به سان ۴ پیچک
که میپیچد در روح من
و با بستر فرکتال زیبایت
به ماورا

ادیسه زیبای مهرازی
سپید من
روز را با تو آغاز کردم
خورشید …من ……و تو
تشعشع زیبای مقرنست
تاق ها و آن لبخند اهورایی
و طلوع ….. و دیگر باره طلوع
«طلوع اسلام»

شب را نیز با تو به پایان رساندم
درست چیزی پس از غروب
سهمی پر غرور
در اعماق ۴ تاق
تاق کسری
و غروب،…… و دیگر باره غروب
«غروب زرتشت»

چقدر بی شباهت است
این شهر مستبد به تو
راز جاودانگی چه بود؟
سپید من
زیبای خفته
در اعماق دود
و خاکستر چه میکنی؟

سیامک پناهی، ۱۴۰۱