اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تمرینات بورد متریال دانشجویان ایرانی زیر نظر آریا هاشمی (متخصص متریال و روشهای ساخت)
@studio.material

تمرینات بورد متریال :
هنگامی که کارفرما با طراح و معماری دیدار دارد و خواسته هایی را برای پیشبرد فضای خودش مد نظر دارد ، و تیم طراحی با توجه به موضوع پروژه ، کاربری ، اقلیم ، بافت منطقه، قیمت برآورد شده و خواسته کارفرما ، در فرایند طراحی، استفاده از بورد متریال اهمیت ویژه ای دارد .
به گونه ای که کارفرما خیلی زود تر از موعد، حس و حال فضای خود را درک میکند و تصمیم گیری سریع تیم طراحی را برای انتخاب مصالح، مد نظر قرار میدهد .
اهمیت بورد متریال در همنشینی متریالها و رفتار مصالح در کنار هم موضوع مهمی است که اصولاً از مواضع طراح نیست و در اولویت قرار ندارد .

دانشجویان حاضر در این تمرین که در پست متوالی اخیر کارهای ایشان به نمایش درآمده:
سحر ایل بیگی / نوشتن شفیعی / آسیه مجیدی / اکرم مهدی زاده / سحر منفردی / سکینه رستم آبادی / سیما برخوردار / فائزه کرمانی / لاله برخوردار / مریم رختیانی / مریم محبی / مهدی حسین زاده / نازنین بدری فر / هدی رجب زاده دقاق