اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


واحد مسکونی کاخ
در عصر جدید با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر سبک زندگی، طراحی واحد های کوچک در بخش مسکونی دارای اهمیت شده است و چالش پیش روی ما در این پروژه تأمین خواسته های ساکنان با توجه به متراژ کم واحد مسکونی بود، خواسته های ساکنان از تیم طراحی ما موارد زیر بود:
 ۱- استفاده حداکثری از فضاها
۲- ایجاد دو اتاق خواب در واحد مسکونی
۳- قابل استفاده شدن فضای بالکن
۴- بیشتر شدن متراژ فضای مهمان‌ها و استفاده فضای خاکستری مثل پاسیو و حیات خلوت
بنابراین ماا فضاهای این واحد مسکونی را منعطف در نظر گرفتیم تا نیاز های ساکنان تأمین شود
.
معمار: علی لواسانی
همکارن: مهدی فردبگذران، فاطمه عزیززاده