اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


خلق فضایی گرم برای القای حس آرامش و لذت گذران وقت ، ایده اصلی این طرح بود .
از متریال طبیعی و گیاهان برای رسیدن به این هدف بهره بردیم
سنگ های مرمر ،چوب های بکار رفته در فضا و‌دیوار سبز همگی گواه این موضوع هستند
طراح :سروناز سمرکند
سال طراحی :۱۳۹۶
سال اجرا :۱۳۹۶