اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


“خانه” به معنی فضای دارای سقف است و در این میان “خانه باغ” باغ متصل به خانه است بنابراین خانه باغ افشاریه مابین دو مفهوم” خانه و باغ” شکل گرفت. طراحی داخلی بنای مفروض تحت تاثیر باغ پیرامون خود است. به محض ورود، باغ در قسمت جنوبی ساختمان خود نمایی می کند و نمای اصلی بنا رو به این باغ گشوده می شود. در مرکز محور اصلی ورودی مجموعه است که از میان آب گذر می کند و به داخل رهنمون می شود. پیرامون، جداره های شیشه ایی است تا سبزینگی فضای باغ را به داخل دعوت کند. هسته مرکزی فضای داخلی ویدی سبز است که فضاها حول آن شکل گرفته است. در قسمت شمالی استخری شفاف است که به باغ شمالی راه دارد. در قسمت جنوب رو به باغ جنوبی فضای نشیمن است که رو به سادگی دارد. از طریق پلکان آجری در وید به طبقه دوم می رسیم که فضاهای خصوصی تر قرار گرفته است و در نهایت به بام دسترسی داریم. بامی که مزین به آجر و گلهای شمعدانی است. و مکانی دلپذیر برای همنشینی در شب های تابستان. برای درک بهتر خانه باغ افشاریه از دکتر آرتور امید آذری دعوت کردیم تا از زبان خودشان درباره این پروژه بشنویم.

در فضاهای داخلی مصالح آجر و سبزینگی به وفور دیده می شود، دیدگاه خودتان را در این باره بیان کنید؟

همانطور که از عنوان پروژه مشخص است، مفهوم باغ برای ما ارزش ویژه ایی دارد. بنابراین سعی کردیم تا مصالح به کار رفته در باغ شمالی و جنوبی را در فضاهای داخلی هم ببینیم. پس بخشی از فضاهای داخلی را با آجر ساختیم. و همچنین سبزینگی در باغ را با فضاهای آجری در داخل تلفیق کردیم تا حس بهتری را القا کند.

درباره ساختار و نحوه چیدمان های فضاهای داخلی خانه  باغ افشاریه برایمان بیشتر توضیح دهید.

ابتدا با عرصه بندی فضاهای عمومی و خصوصی شروع کردیم. فضاهای خدماتی در زیر زمین، فضاهای عمومی در طبقه همکف و فضاهای خصوصی در طبقه اول قرار گرفت که در پلان ها به وضوح مشخص است. اما آنچه درنمایه ساختار فضایی در طراحی داخلی پروژه است تامین دید و منظر پیرامونی است بنابراین کشودگی ها به سمت باغ  و استخر درون باغ است. در طبقه همکف نشیمن در مجاورت آب و باغ است و در طبقه اول اتاق های اصلی با جداره ها شفاف دید به سمت باغ دارد.

در مطالبی که درباره طراحی داخلی  مطرح کردید به وید سبز اشاره کردید، نقش این وید در ساختار فضایی پروژه چیست؟

بله درست است. این وید از آب و باغ شروع می شود و طبقات را بهم متصل می کند و در نهایت به بام می رسد. این دیاگرام فضایی هوای مطلوب، دید و منظر را در یک محور عمودی به داخل فضا می کشاند و در نهایت در بام به انتها می رسد. شفافیت این وید باعث می شود تا تصویری سبز و آبی ( اشاره به استخر و فضای سبز پیرامون بنا) همواره در فضا وجود داشته باشد.