اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


معماران: مسعود عابدی مقدم ، نگار نیکروان ، علی بنی هاشمی

مدرسه ای مانند یک مرز عنوانی ست که برای پروژه انتخاب شده است تا یک کانسپ جدید برای مدرسه را معنا کند.روش قدیمی در طراحی مدارس، فضاهایی را به وجود می اورد که کاملا از یکدیگر جدا بودند و هیچگونه همبستگی میان انها وجود ندارد.بنابراین،این پروپوزال یک رابطه ی جدید میان مدرسه،مزرعه وفضای نگهداری حیوانات را بررسی می کند.در نتیجه،مدرسه مانندیک مرز میان مزرعه و فضای نگهداری حیوانات در نظر گرفته شده است.درحقیقت،مدرسه مانند پلی برای محو کردن مرزهای میان فضاهای مختلف عمل می کند. محل احداث پروژه به سه لایه ی اصلی تقسیم شده است و مدرسه در بین مزرعه و فضای حیوانات قرار دارد.در واقع،مدرسه یک همبستگی همیشگی را میان سه بخش ذکرشده به وجود خواهد اورد وهچنین فرصتی را برای تمام دانش اموزان برای یادگیری در تمام نواحی سایت فراهم میکند.هدف اصلی از  طرز قراردادن ساختمانها ، تقلید کردن از معماری محلی کشوری است،که در ابعاد مشابه در یک روستای کوچک است.همه ی کلاس ها وساختمانها در جهات مختلفی متمایل شده اند، به طور مثال دسته ای از ساختمانها،اطراف فضاهای مشترک خارجی  هستند و شامل فضاهای outdoorوin-between بی شماری با ویو های متنوع میباشند.

هیچگونه فضای بسته ای برای نگهداری حیوانات وجود ندارد و حیوانات میتوانند ازادانه در طول مدرسه قرار گیرند و به چرا ب‍پردازند. دانش اموزان میتوانند از نقاط متفاوتی انهارا ببینند، همچنین دانش اموزان ازادند که در میان حیوانات راه بروند یا بازی کنند،حتی دانش آموزان میتوانند درباره ی رفتارهای حیوانات مطالعه کنند. همچنین ناحیه کشاورزی برای هدف مطالعه ی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.در حقیقت،فضای کشاورزی تا داخل مدرسه امتداد یافته است تا همبستگی میان دانش اموزان و کشاورزی را  به وجود اورد. در نتیجه ما نمی توانیم یک فضای خاصی برای یادگیری مشخص کنیم،زیرا، تمام فضاهای این بستر یک فرصتی برای یادگیری دانش اموزان است.

هزینه پروژه،استفاده کردن از متریالهای محلی با در نظر گرفتن مقرون به صرفه بودن،شرایط محیطی و منابع محدود از دیگر مسائلی است که در طراحی پروژه در نظر گرفته شده است.این مجتمع میتواند انرژی خود را با هدف مقرون به صرفه بودن تامین کند،برای این منظور انرژی خودرا از منابع طبیعی همچون انرژی خورشیدی و اب باران تامین میکند.تهویه طبیعی یکی از نکات ضروری است که در کل پروژه در نظر گرفته شده است و موجب شده تا از تهویه های مصنوعی بی نیاز باشیم.