اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مراسم بزرگداشت دکتر ایرج اعتصام در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران روز ۲۱ دی ۱۴۰۱ برگزار شد. این فیلم نسخه کامل و اصلی آن برنامه است.