اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مراسم بزرگداشت دکتر ایرج اعتصام در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران روز 21 دی 1401 برگزار شد. این فیلم نسخه کامل و اصلی آن برنامه است.