اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر استارت آپ برای استفاده دیولوپر های جوان با مشتریان فرامرزی …

طراحی و اجرا سال ۱۴۰۰
لوکیشین : تهران – الهیه – آدرس مال
خواسته کارفرما فضای کابردی و یکسان برای تمام همکاران بدون در نظر گرفتن سمت آنها بود
چالش این پروژه علاوه بر محدودیت زمانی ۴۵ روزه، تعدد فضاهای درخواستی کارفرما و متراژ ۱۲۰ متری واحد دو خوابه ای که باید طراحی میشد بود یعنی تامین قسمت ادمین ، سرگرمی، آرشیو، رختکن، ناهارخوری ، کنفرانس و ایستگاه کار برای ۲۵ نفر دیولوپر .
این دفتر بلحاظ کابران بسیار جوانی که دارد و وجود نمای شیشه ای ساختمان که در شب منظره زیبایی رقم میزند با رنگهای تند و بازیگوشانه طراحی شده که در نور شب آمبیانس متنفاوتی برای کاربران ایجاد میکند
photo : @setareh.sanjari.photo