اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


  • تیم طراحی : سحر بهشت آیین، امیر بهشت آیین
  • تیم اجرا : حسام نصیری، حمید رضا هاشم پور
  • فاز۲ : فریما خرم دین
  • ناظر مقیم: آرش جعفری
  • تیم گرافیک : سارا فرد شیرازی
  • عکاس پروژه : آرش اختران
  • مساحت زمین پروژه : ۷۰ متر مربع
  • سال :پاییز ۱۳۹۷
  • مکان : ایران – شیراز

ایده طراحی

از کودکی سقف شیب دار ساده ای در ترکیب با در و پنجره ها برای ما حس خانه را داشت، پس خانه هات داگ نیز می توانست از این فرم در سقفش وام بگیرد.

در نمای پروژه متریال آجر با چیدمانی پر و خالی انتخاب شد تا با ایجاد فضای دید و ندید و بازی نور و سایه، حس پویایی بدنه بیرونی به داخل نیز انعکاس داده شود و فضای گرم، صمیمی و راحتی برای کاربر فراهم گردد.

فضای محدود پروژه ما را بر آن داشت که جانمایی عملکردها به صورت پرسپکتیوی در طول و به صورت خطوطی نرم دیده شود تا هم گشودگی و دعوت کنندگی ورودی تعریف شود و هم فضای آشپزخانه و نشیمن مناسب برای کاربرها طراحی شود.