اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه: فروشگاه جمه

موقعیت مکانی: مازندران-بابلسر

کارفرما:آقای میر

مساحت:71.30 متر مربع

معمار:آرش خطیر

مدیر طراحی: موژان بهرو

سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

سرپرست طراحی:مهران مکارمی-آناهیتا براری-

تیم طراحی:پرهام کلانی-الناز تیموری

تاریخ ساخت : 1402