در هنگامهٔ ورود به سدهٔ جدید، لازم است تا با نگاهی انتقادی به معماری معاصر ایران بنگریم و در راستای کنشگری تخصصی، فراتر از سبک‌ها و سلایق، به بررسی مفاهیم ضروری بپردازیم. جامعهٔ منتقدین و نویسندگان معماری با رویکرد انتقادی نسبت به مسائل شهر و معماری در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ آغاز به کار نموده و درصدد است تا با برگزاری فراخوان نخستین جایزه سالانه خود با موضوع «نقد معماری ایران در سدهٔ واپسـین»، بستری را فراهم آورد تا به هم‌افزایی و هم‌اندیشی جمعی در این خصوص منجر شود. این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ نقدپذیری، شناسایی استعدادهای جوان و طرح آراء بدیع در زمینه نقد معماری انجام می‌پذیرد و نتایج حاصل از این رقابت پس از انتخاب دبیرخانه و جهت دسترسی علاقه‌مندان در پایگاه رسمی و کتاب سال جامعهٔ منتقدین و نویسندگان معماری منتشر خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام